the other song

International Academy of Advanced Homeopathy

Modelul educațional

MODELUL EDUCAȚIONAL

„Un model care provoacă studentul să crească până la practician.”

Modulul de predare și formare al Academiei își propune să asigure o dezvoltare multidimensională a studenților și practicienilor.

ÎNVĂȚAREA EXPERIENȚIALĂ

Unul dintre scopurile programului academic de la The Other Song este să închidă hiatul dintre teorie și practică. Educația formală în homeopatie are mari lipsuri în ceea ce privește o pregătire clinică practică solidă, ceea ce la rândul său afectează capacitatea studenților de a-și deschide cu succes propria activitate de practician.

Mediul unice integrat oferit de Academie combină tratamentul clinic șu predarea și cercetarea. Aici studenții sunt încurajați să își însușească aspectele teoretice al Metodei Senzației și, în același timp, să vadă cum se aplică practic, pe viu, în cazuri reale, prin munca de zi cu zi a persoalului clinicii The Other Song. Pregătirea practică în timp real este piatra de temelie a programului academic de la The Other Song. Studenții dobândesc o experienă neprețuită nemediată și cunoștințele necesare despre tratamentul homeopat. Ei fac practică urmărind cazuri reale tratate de homeopați cu experiență, urmate de discuții și analiza amănunțită a cazului în clasă.

ARTA PRACTICII HOMEOPATE

Academia consideră practica homeopatiei atât artă cât și știință. În timp ce teoria homeopatiei se sprijină pe principii științifice solide, practica homeopatică este o artă perfecționată de-a lungul timpului. A învăța arta practicii homeopate presupune o ucenicie alături de un homeopat cu experiență de-a lungul unei perioade de timp.

ÎNVĂȚAREA PRIN UCENICIE

În homeopatie, doar un număr mic de studenți au șansa de a deveni, după absolvirea cursurilor, ucenicii unui practician experimentat. Majoritatea studenților nu au parte de o asemenea oportunitate și deci nu pot să practice meseria pe atât de bine pe cât ar trebui.

Programul academic de la The Other Song umple acest gol oferind oportunități de formare prin practică clinică pentru proaspeții absolvenți sau chiar pentru cei care practică deja homeopatia. Fiecare student este ucenic, el acumulează abilități și cunoștințe sub îndrumarea corpului didactic al Academiei compus din practicieni homeopați maturi, cu experiență în predare și cercetare.