the other song

International Academy of Advanced Homeopathy

Colaborările noastre

INSTITUTUL MONDIAL PENTRU HOMEOPATIA SENZAȚIEI / WORLD INSTITUTE FOR SENSATION HOMOEOPATHY (WISH)

WISH a fost fondat în anul 2010 la München, în Germania, de Dr. Rajan Sankaran împreună cu un grup de colegi. Este o inițiativă mondială și o colaborare non-profit între homeopații care utilizează și predau Metoda Senzației în homeopatie.

Grupul fondator este format din homeopați din 11 țări, printre care India, Germania, Austria, Marea Britanie, Spania, Franța, Belgia, Olanda, Japonia, Canada și SUA. Aproape toți membrii WISH practică homeopatia senzației de la început, reprezentând astfel o foarte solidă bază de cunoștințe și expertiză în această metodă.

Scopul principal al WISH este de a promova cele mai înalte standarde în dezvoltarea și utilizarea Homeopatiei Senzației (SH). Astfel, popularitatea acestei profesii va crește și mai mult în ochii publicului, va contribui la coordonarea activităților didactice și va oferi o platformă de lucru pentru practicienii care folosesc această metodă. Se are în vedere elaborarea unei baze de date care să adune cazurile și instrumentele de predare, să alinieze regulat noi remedii la metoda senzației și să stabilească miasmele într-o manieră organizată pentru uzul membrilor WISH.

Pentru a facilita schimbul de experiență și informație între membri, a fost creat un website ( www.wish4healing.com) care va și mediatiza SH în rândul publicului. Acolo vor figura un calendar al seminariilor, un director al practicienilor homeopatiei senzației, o listă cu grupuri SH, mai multe rezumate ale seminariilor și recenzii de carte.

The Oher Song – Academia Internațională de Homeopatie Avansată din Mumbai este condusă de Dr. Rajan Sankaran și afiliată la WISH. WISH sprijină în mod activ cercetarea clinică avansată și programele de formare ale Academiei. Profesorii din WISH fac parte și din corpul didactic al Academiei. Academia sprijină obiectivele și organizarea WISH și găzduiește întâlnirile anuale ale membrilor.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ALE SĂNĂTĂȚII MAHARASHTRA / MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, NASHIK

Principalul obiectiv în fondarea Universității de Științe ale Sănătății Maharashtra este de a oferi educație, predare, formare și cercetare sistematică în medicina modernă și în sistemul medical indian din statul Maharashtra. Această abordare organizată va asigura o dezvoltare echilibrată a științelor medicale.

The Other Song a primit acreditare pentru a organiza:

  • Programe doctorale
  • Granturi
  • Cursuri acreditate

Cursurile vor începe în curând la The Oher Song – Academia Internațională de Homeopatie Avansată.